Z popola, ako bájny Fénix, povstáva opäť náš kvíz. Dostavte sa prosím v hojnom počte na populárny Bomburácky Mozogáň.