21.12.2017 / 18.00

Deň krátkeho filmu

Mini festival slovenských krátkych filmov